projects

Drabanter

There is a center that everything is revolving around, “the axis”. According to certain theories, the further you are from the axis the faster you would be moving. So, if the universe where infinite in space, points sufficiently far from the axis would have to be rotating faster than light …

Roads

Winnowing sky travellers

Som en rusten jernklump beveger Winnowing sky travellers seg lengre og lengre ut fra jordens bane, inn i verdensrommet, der de kan blande seg med andre frigjorte stoffer. De er monumentale objekter distribuert og bundet av et antall logiske linker, slik polare magnetfelt vil holde avstanden mellom tallrike magnetiske objekter, …