Winnowing sky travellers, Kristiansand Kunsthall, 2014

11 Betongblander-skulpturer har intatt galeriets rom og endret dets rigide bevegelsesmønster til en vandring gjennom spenningsfelter i bevegelse.