Pathways – stories of memories #2, Spriten Kunsthall 2019

Utstillingen viser kunstneriske bearbeidelser av en rekke essensielle minner fra kunstnerens liv. Utgangspunktet for kunstverkene er noe så trivielt som garasjeporter og andre funksjonelle dører, som fungerer som lerret for fortellinger og som speil fra minner.

Minner er som sterke fragmenter av stemninger transformert til universelle, ladede verk. Garasjeportene er et redskap, et fast gjentagende objekt som har en iboende symbolverdi. Ved at kunstneren har fjernet portens opprinnelige funksjonalitet, er de tilført en ny funksjon; som døråpnere inn til minnerommet. Et rom der både ut- og innsiden, for- og baksiden er synlig. Dette frigir en ekstra dimensjon og gjør både porten og minnene mer sårbare, slik minnene alltid er, nakne og ekte. Skrevet av Tom-Erik Lønnerød.

Noen bilder er tatt av Michael Skoddan Eriksen.