Pathways, stories of memories, Bomuldsfabriken Kunsthall 2017

Utgangspunktet for dette prosjektet startet i det tre ting konvergerte mot hverandre. Det var Bayeux-teppet
med sitt 70 meter lange broderi av slaget ved Hastings (1066), det var garasjeporten med sine iboende symbolverdier
og det var vissheten om bildene som står igjen etter mitt levde liv til nå. Med dette som utgangspunkt har jeg
arbeidet meg gjennom deler av mitt eget liv og prøvd å finne noen sterke igjenboende stemninger eller bilder. Garasjeportene fungerer som lerret for fortellinger og som bilder fra minner.

Garasjeport-skulpturene står fritt i rommet, med mulighet for å bli sett fra flere sider. Fra å være en garasjeport i en garasje har den nå mistet sin verdi som en port som lukker et fysisk rom, men den har blitt gitt mulighet til å åpne for et annet rom. Dette er minnerommet; Et rom der både utsiden og innsiden, forsiden og baksiden er synlige. På den ene siden som minner, og på den andre siden som minnets avtrykk. Dette frigir en ekstra dimensjon og gjør porten og minnene enda mere sårbare fordi de er ærlige slik minnene også er; nakne og ekte.