Winnowing sky travellers

Som en rusten jernklump beveger Winnowing sky travellers seg lengre og lengre ut fra jordens bane, inn i verdensrommet, der de kan blande seg med andre frigjorte stoffer. De er monumentale objekter distribuert og bundet av et antall logiske linker, slik polare magnetfelt vil holde avstanden mellom tallrike magnetiske objekter, fluktuerende innenfor visse grenser. Slik beveger Winnowing sky travellers seg i det nære resonansfeltet.


Afterglow


B612

En ny stjerne, en lydbølgestasjon bygget opp av konvegerende romsøppel – der en ukjent faktor plasserte dem logisk sammen.


City state

Et tredimensjonalt duplikat av et maleri. En Bystat i et oransje landskap i et nøytralt verdensrom der ispartikler beveger seg i et sjikt rundt planeten. Dette oransje landskapet er den velkjente, bråkete gjenstanden fra byggindustrien, som med sin basisform glir gjennom rommet blant utallige måner, stjerner og planeter. Bystaten har en høyt utviklet sivilisasjon. Et tett, singulært samfunn hvor teknologi, fornøyelse, fritid, religion og alle sorter av hverdagsliv fungerer glatt sammen. Det er nærmest som en matematisk formel.


Dream machine

Når lyden streber seg frem.


Gatelykt

Som kongen på stylter ser han ned – forsterker med sin kraft lyset og mørket.


Husk dronningen

Det er en tid for alt.


Observatorium

Når vi bare trenger langt nok inn i det ukjente rom, vil et etterbilde vise seg.


Residence

En residens, varmt, lunt og høyt oppe, som et tre i skogen.


Smetterling

I et øyeblikk av «uoppmerksom bevegelse» i den så vakre tette skogen av den mest sårbare arten kan uforutsigbare krefter ikke bekjempes.


Stjernehimmel

Selv om jeg velger en og en stjerne, så vil de være samlet.


Surdi Mutus

Grå, men stille som snø, glitrer metallets overflate på den nokså ukjente planeten. Ubevegelig står den og blinker, den snakker stille til deg som et ekko av lys, den inntetgjør seg i det galaktiske systemet med sin tilstedeværelse.


Tvillingen

Kan du se det jeg ser?


Walking landscape