concrete mixer

Winnowing sky travellers

Som en rusten jernklump beveger Winnowing sky travellers seg lengre og lengre ut fra jordens bane, inn i verdensrommet, der de kan blande seg med andre frigjorte stoffer. De er monumentale objekter distribuert og bundet av et antall logiske linker, slik polare magnetfelt vil holde avstanden mellom tallrike magnetiske objekter, …