Regien Cox

Winnowing sky travellers

Som en rusten jernklump beveger Winnowing sky travellers seg lengre og lengre ut fra jordens bane, inn i verdensrommet, der de kan blande seg med andre frigjorte stoffer. De er monumentale objekter distribuert og bundet av et antall logiske linker, slik polare magnetfelt vil holde avstanden mellom tallrike magnetiske objekter, …

Kunst og Industri, Telemarksgalleriet 2016

I vår tid brukes gamle industrihaller til kulturhus og leiligheter, og industriens formspråk benyttes i økende grad i kunst og design. Telemarksgalleriet holder selv til i en gammel industrihall, og industrihistorien som formet Notodden og Rjukan som by er nå blitt en del av UNESCO Verdensarv. Kunstneriske skildringer av og …

Winnowing sky travellers, Kristiansand Kunsthall, 2014

11 Betongblander-skulpturer har intatt galeriets rom og endret dets rigide bevegelsesmønster til en vandring gjennom spenningsfelter i bevegelse.  

Sky Travellers, KRAFT Bergen, 3 okt. – 9 nov. 2014

A walk through a cosmos of Sky travellers. With more than 40 exhibits it is a densely populated but porous exhibition in a difficult space. Move within the diverse expressions and between Roads, Drabanter (satellites), Winnowing Sky Travellers and Warhopen, all of whom calls for dialogue, drawing us between atmospheres …

Fossiler, adventutstillingen Sørlandets Kunst Museum 2014

Vi fortsetter vår over 10 år lange tradisjon der vi inviterer barnehager og skoler til å lage ting som vi bygger en stemningsfull utstilling til advents- og juletiden på. I år har vi invitert kunstneren Regien Cox fra Arendal til å utforme en utstilling og til å lage oppgaver til barna. …